Stazione di MONTAGNANA (PD)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 0 19 37 250 75 45 32 58 16 54 24 12 2 7 5
M. brassicae 0 3 1 0 2 4 4 8 4 16 14 24 9 14 5
S. exigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 21 27 53 85
Stazione di BAGNOLO DI PO (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 18 53 73 25 92 16 13 20 43 12 10 21 4 1 24 42 Fine
M. brassicae 10 24 7 10 5 3 3 11 2 10 7 11 44 5 70 124 Fine
S. exigua 0 0 0 2 0 0 1 3 1 20 0 57 40 18 35 14 Fine
Stazione di BELLOMBRA DI ADRIA (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 4 26 5 5 4 3 2 7 10 7 0 0 0 fine
M. brassicae 4 9 2 1 0 0 1 4 5 5 11 0 2 fine
S. exigua 0 1 3 1 0 0 0 0 2 5 5 7 11 fine
Stazione di PINCARA (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 0 32 23 73 46 27 20 4 14 13 12 3 4 2 1
M. brassicae 0 7 2 2 3 10 9 12 13 13 6 11 9 10 13
S. exigua 0 4 1 2 0 0 2 0 0 0 2 5 5 11 14
Stazione di S.MARTINO DI V. (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 3 7 26 24 17 5 0 1 1 2 2 0 2
M. brassicae 8 14 15 4 1 2 5 6 5 1 2 0 1
S. exigua 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 6
Stazione di VILLAMARZANA (RO)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 12 40 16 15 15 3 3 5 6 0 3 3 0 Fine
M. brassicae 3 3 1 2 0 0 0 2 5 0 6 2 0 Fine
S. exigua 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 3 Fine
Stazione di CAORLE (VE)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 6 11 26 13 8 3 6 5 1 5 3 1 6 Fine
M. brassicae 5 6 3 15 23 32 18 2 8 9 8 17 30 Fine
S. exigua 3 0 1 6 25 19 7 12 31 26 30 42 53 Fine
Stazione di CONA (VE)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 4 50 7 5 5 0 0 4 0 0 0 0 0 8 fine
M. brassicae 10 15 3 4 0 0 1 3 3 0 0 1 2 3 fine
S. exigua 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 fine
Stazione di ERACLEA (VE)
MAG GIU LUG AGO SET
Nome 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. gamma 0 11 6 17 12 7 16 19 17 7
M. brassicae 0 4 3 5 8 10 23 12 23 25
S. exigua 0 4 3 20 33 38 43 76 101 48
Indietro